Fartyget Nordö

Fartyget Nordö byggdes i Brändö, Vasa 1920 och
ägdes av Gustaf Svanljung.


Den i Vasa bosatta och verksamma handlanden Gustaf Svanljung, som avled den 11 april 1934, föreskrev i sitt testamente att en stiftelse skulle bildas, vars avkastning skulle disponeras ”för att främja handel, industri och jordbruk i Österbotten, speciellt i Vasa stad, dock ej för andelsverksamhet”. Stiftelsen bär det namn donatorn stipulerat, nämligen ”Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond”.