Stiftelsens ändamål är att i enlighet med bestämmelserna i donatorns, handlanden Gustaf Svanljungs testamente ”befrämja handel, industri och jordbruk i Österbotten, speciellt Vasa stad, dock ej andelsverksamhet”

Styrelsen besluter årligen om utdelningen i samband med årsmötet och om eventuella tilläggsutdelningar vid höstmötet. Av föregående års överskott ges ca 80% som stipendier och understöd till de ändamål styrelsen beslutar understöda.

Understöd ges i främsta hand till

1. Universitet och högskolor för professurer och övriga tjänster som sköter undervisning som stöder handels-, industri eller jordbruksutbildning.

2. Forskare eller forskarteam som utför projekt som stöder utvecklingen av handel, industri och jordbruk i Österbotten.

3. Doktors- och licentiatarbeten vars ämnesområde behandlar handels-, industri- eller jordbruksverksamhet i Österbotten.

4. Institutioner och föreningar vars verksamhet eller projekt främjar handel, industri och jordbruk i Österbotten.

5. Övriga mottagare, som styrelsen besluter stöda i enlighet med stadgarna.

Stiftelsen beviljar inte understöd för egentlig företagsverksamhet, inte heller studiestipendier för grundstudier.


Stipendier/understöd våren 2023

Beviljade stipendier/understöd våren 2023 (PDF)