Säätiön tarkoituksena on perustajan Gustaf Svanljungin testamentin mukaan ”tukea kaupankäyntiä, teollisuutta ja maataloutta Pohjanmaalla, erityisesti Vaasan kaupungissa, kuitenkaan ei osuustoimintaa”.

Hallitus päättää vuosittain avustuksista vuosikokouksen yhteydessä ja mahdollisista lisäavustuksista syyskokouksen yhteydessä. Edellisen vuoden ylijäämästä jaetaan n. 80 % stipendeinä ja avustuksina hallituksen päättämiin avustuskohteisiin.

Avustuksia myönnetään ensisijaisesti:

1. Yliopistoille ja korkeakouluille professuureihin ja muihin virkoihin, jotka tukevat kaupan, teollisuuden tai maatalouden koulutusta.

2. Tutkijoille tai tutkijaryhmille, joiden tutkimukset tukevat kauppaa, teollisuutta tai maataloutta Pohjanmaalla.

3. Tohtori- tai lisensiaattityöhön, joiden aiheet käsittelevät kauppa-, teollisuus- tai maataloustoimintaa Pohjanmaalla.

4. Instituutioille ja yhdistyksille, jotka toimivat kaupan, teollisuuden ja maatalouden parissa.

5. Muille saajille, joita hallitus päättää tukea sääntöjen perusteella.

Säätiö ei myönnä tukea varsinaiselle liiketoiminnalle, eikä myöskään stipendejä peruskoulutukseen.


Vuoden 2024 avustukset on haettava ennen 29.02.2024.

Kirjalliset anomukset oheisella hakulomakkeella lähetetään Säätiön sihteerille:

Tom Westermark
Raastuvankatu 4 A7
65100 VAASA

Hän vastaa myös anomuksia koskeviin kysymyksiin, puh: 050 311 2110.

Myönnetyt avustukset maksetaan huhtikuun aikana.